1 € = 25.440 Kč (ČNB 18.8.2021 )    login
levné ubytování

Storno podmínky

Na zálohy se vztahují tyto storno poplatky:

Pokud host zruší pobyt:

  • 180 – 21 dnů před příjezdem – poplatek 50 % z ceny ubytování
  • 21 – 14 dnů před příjezdem – poplatek 80 % z ceny ubytování
  • 14 – 0 dnů před příjezdem – poplatek 100 % z ceny ubytování

Při vrácení zálohy budou odečteny poplatky za převod peněz.

V případě, že klient nedorazí a neobsadí předem objednanou kapacitu do 24 hodin od rezervovaného pobytu bez oznámení ubytovateli, účtuje ubytovací zařízení storno poplatek 100 % z ceny objednávky a pobyt ruší.

  • Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby.
  • Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
  • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.
  • Při zkrácení délky pobytu platí stejné stornolhůty jako při zrušení pobytu.
  • Stornopoplatek je smluvní pokutou.